U bent hier: Home >> Ouderraad Woensdag, 16 januari 2019
 
» Ouderraad
 
 

 

Ouderraad

Begin 2010 werd de ouderraad van basisschool De Brug geïnstalleerd.

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school, om de betrokkenheid van ouders bij de school te verhogen.

Sinds januari 2014 bestaat onze ouderraad uit de volgende leden:

  • Mark Herssens (voorzitter)
  • Cynthia Van der Meeren (secretaris)
  • Sophie Clocheret
  • Katleen De Feyter
  • Didier Kisata
  • Sylvie Rohrer
  • Caroline Tielliu
  • Liesbeth Vankelecom

De leden zijn aangesteld voor een termijn van 4 jaar, zolang één van hun kinderen leerling is op onze school.

Drie leden uit de ouderraad zetelen ook in de schoolraad.
De schoolraad bestaat naast een geleding van de ouders uit een geleding van het personeel en een geleding van de lokale gemeenschap.

Zowel schoolraad als ouderraad zijn adviesorganen. In het kader van het participatiedecreet van de Vlaamse overheid biedt het ouders de kans te participeren in het schoolgebeuren.

  • U kan als ouder zelf vragen of bekommernissen rond pedagogische aangelegenheden bespreken met één van de leden van de ouderraad, rechtstreeks of via e-mail: debrug-ouderraad@telenet.be

 

 

De ouderraad, een brug tussen school, leerkrachten en ouders!

 

 

Basisschool De Brug - Statiestraat 35A - 1740 Ternat - Tel: 02/582.93.29