U bent hier: Home >> Algemene informatie Woensdag, 16 januari 2019
 
» Algemene informatie
 
 

 
A. Infobrochure (terug naar boven)Download de PDF brochure hier.
 
B. Beleidsverklaring (terug naar boven)

Onze instelling stelt bij het uitvoeren van haar activiteiten de veiligheid en de gezondheid van haar werknemers en een ieder die als externe medewerker in de instelling tewerkgesteld wordt centraal en wil zich engageren om de werkomgeving continu te verbeteren. Het vooropgestelde doel bestaat erin een goede relatie tussen alle betrokken partijen en een goede ondernemingsgeest binnen Katholiek Onderwijs Ternat te bewerkstelligen, de tevredenheid van elke werknemer binnen zijn werkomgeving te verhogen en elke vorm van persoonlijke en materiële schade te voorkomen.

Het steeds streven naar een hoger niveau van welzijn van onze werknemers bij de uitvoering van hun werk maakt daarom deel uit van de beleidsvoering. Het voldoen aan de wetgeving is daarbij een minimum vereiste.

Katholiek Onderwijs Ternat wil dit beleid realiseren door een structurele en planmatige aanpak van de preventie door middel van een dynamisch risicobeheersysteem. Dat begint bij een goed gestructureerde en gesystematiseerde risicoanalyse. Deze wordt opgesteld samen met de hiërarchische lijn en de werknemers zelf en vormt de basis voor de planning van preventiemaatregelen in het globaal plan en het jaaractieplan.

Elke leidinggevende voert binnen zijn bevoegdheid en op zijn niveau dit beleid uit. Wij vragen aan iedere werknemer om op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de aan hem gegeven instructies, naar zijn beste vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en deze van de andere betrokken personen.

Rekening houdend met bovenstaande overwegingen voert de directie, volgende maatregelen in:

Maatregelen gericht OP personen:

 • taakgerichtheid: de juiste persoon op de juiste plaats
 • voorlichting: nieuwe en verplaatste medewerkers
 • opleidingen: noodzakelijke bijscholingen voor de volledige lijn
 • verstrekken van informatie: brochures, infostroom, feedback,...
 • open beleid, zonder remmingen, angst,... voor en op alle niveaus

Maatregelen gericht op het inrichten van arbeidslocaties:

 • ontwerpen van installaties, middelen en plaatsen
 • onderhouden van het ganse patrimonium qua veiligheid
 • zorgen voor geschikte arbeidsmiddelen
 • zorgen voor geschikte werkmethoden
 • bestrijden van slijtage -studie van gevaren en risico's
 • opzetten van een informatiesysteem
 • voorkomen van verkeerd gebruik en misbruik van middelen

Maatregelen gericht op het organiseren van zorgsystemen:

 • zorg voor leiderschap
 • organisatie van een aankoopprocedure
 • zorg voor geschikt personeel
 • ongevalienonderzoek
 • integreren van veiligheidsactiviteiten en -processen in de lijn
 • verankeren van processen, activiteiten en verbeteringen

Het management is extern verbonden met wettelijke of reglementaire verbintenissen en intern met afspraken binnen de lijn.

De directie verbindt er zicht toe om:

 • de drijvende kracht te zijn bij het opstellen van VGW programma's
 • minstens eenmaal per semester het VGW-beleid op de agenda van de directieraad te plaatsen
 • regelmatige rapportering op te vragen van de evaluatie van alle VGW-acties
 • onafhankelijke auditing te gebruiken om op een objectieve wijze verbeteringen te valoriseren en te introduceren.
 • het VGW-beleid te behartigen als "goede huisvader"
 • de nodige financiële middelen te voorzien, zonder terugschroefmogelijkheid, voor aan aanvaarde VGW-programma's
 
Basisschool De Brug - Statiestraat 35A - 1740 Ternat - Tel: 02/582.93.29